Буйныя ветры і вішнёвыя хвалі паэзіі Паўлюка Труса

120 гадоў таму нарадзіўся адзін з самых арыгінальных і таленавітых беларускіх паэтаў мінулага стагоддзя Паўлюк Трус. Яму выпала на долю ўсяго 25 гадоў, але ён паспеў за гэты кароткі час напісаць незабыўныя вершы, засвоіць цвёрдыя формы і адкрыць беларусам лірыку чыстага кахання і пачуццёвасці.

Паўлюк Трус. Фота: wikipedia.org

Паўлюк Трус. Фота: wikipedia.org

Беларуская літаратура пачатку мінулага стагоддзя, якая перажыла рэвалюцыю, але яшчэ не была выразаная сталінскімі рэпрэсіямі, была надзвычай цікавай і шматабяцальнай з'явай. Павярніся гісторыя іншым чынам — і мы мелі б не адзін і не два зборнікі вершаў найлепшых еўрапейскіх узораў, паэзіі выспелай, адабранай самім часам праз бурапеннасць і зменлівыя вятры. 

Гаворачы пра гэта, я маю на ўвазе перш за ўсё, канешне, тых маладых, таленавітых, адкрытых сэрцам, многія з якіх не дажылі і да трыццаці, спазнаўшы гвалтоўную смерць. Але ёсць у нас некалькі прыкладаў магутных талентаў, чые ніткі жыцця спадарыня з касою перарэзала сама — рана, раптоўна і несправядліва. Першым на думку прыходзіць Максім Багдановіч, цяперашні класік, а тады — улюбёнец многіх аматараў прыгожага слова. Яму было адведзена ўсяго 26 гадоў, за якія ён паспеў зрабіць тое, на што многія творцы кладуць дзесяцігоддзі (і часцяком няўдала) — адкрыць беларускую паэзію свету, а свет — для беларускай паэзіі, выйсці па-за межы фальклорных песень і сялянскіх рыфмаванак, зрабіць наша слоўнае мастацтва сапраўды мастацтвам. 

За ім пайшлі іншыя, і ў некаторым сэнсе з яго лірыкі, як з улоння магутнай ракі, пасля выцякае праект «Узвышша». Шмат хто абавязаны сваім стылем, сваёй паэтыкай Багдановічу, і ў іх шэрагу — паэт, чый лёс быў такім жа кароткім і трагічным, несправядліва і рана перарваным смерцю ад хваробы. Паўлюк Трус прабыў на зямлі ўсяго 25 гадоў, большая частка з якіх прайшла далёка не весела. Як часта пішуць, ён меў узорную для пралетарыя біяграфію, бо паходзіў з беднай сялянскай сям'і — настолькі беднай, што, як бы цяжка ні працавалі яны на сваёй зямлі, гэтага не хапала, каб пракарміцца. 


Глядзіце таксама

Яго школай была барана, а настаўніцай — глеба, з якой трэба было шмат працаваць малому, часам у слязах ад роспачы кідаючы цяжкі нструмент і беручыся за яго зноў, каб здабыць самыя важныя веды ў сваім жыцці: лёгка не будзе ніколі. 

Блізкасць да зямлі, сувязь з прыродай, навакольным светам, поўным хараства, ляглі ў падмурак таго, якім вырас юнак і што было яму блізка. Веды, здабытыя ў маленстве, сталі асновай вершаў Паўлюка Труса — тых, на якія яшчэ не лёг цень пралетаршчыны, дзе яшчэ можна было не ўсхваляць рэвалюцыю і партыю.


***

Апала сінь… цвіце па-над раўнінай,

Вяргіні цвет асыпалі даўно,

І стынуць ў золаце асмуглыя рабіны,

Стаяць і журацца увечар пад акном.

І ў жоўтацвецені над ярам і далінай

Тане ў каўшах асенняе віно.

І спяць гаі… і сыплюцца лісты…

Звіняць акорды ў сэрцы маладым.


Сэрца паэта і маладосць — вось тыя складнікі, якія дазволілі Паўлюку Трусу пісаць так, як рэдка хто наважваўся ў тыя часы: чуйна, пачуццёва, тонка, нястрымна. Можа быць, менавіта гэта спрыяла папулярнасці юнака, якой зайздросцілі і якую не разумелі. А між тым, рэцэпт просты: шчырасць, нежаданне крывіць душой. Будзь тое пейзажная замалёўка, песня пра каханне, чарговы санет ці трыялет — усё ішло знутры, лілося і пералівалася фарбамі, якімі Трус валодаў як сапраўдны мастак. Уменне граць колерамі ў вершах патрабуе немалога таленту, якога, зрэшты, у гэтым выпадку не бракавала. І нават у тыя часы, калі ўжо пачалі падціскаць на паэта і патрабаваць апявання ладу, партыі і правадыра, сярод звычайных, надзённых тэкстаў у Паўлюка Труса з'яўляліся такія перліны, якіх мо ні ў каго больш і не стрэнеш.


ОЙ, ЛЮБЛЮ…

У блакітнай высі, цёмна-сінім моры,

Дагаралі зоры —

Зоры залатыя.

А ў ружовых далях, ой, з-за бору,

                                                            бору…

Калыхала песня паплавы-прасторы.


Калыхала песня небасхіл імглісты,

Калыхала свістам

Пад гарою гай.

Ой, люблю спяваць я, на мяжы гарыстай

Дзе ў зары празрыстай

Топіцца імгла.


Калыхала песня, вольнае бязмежжа,

А ў грудзёх сярмяжных,

Ой, вішнёвіць жар!

Эх,

Люблю я ў полі, на жытнёвых межах

Упівацца свежым,

Вінным сокам яру.


І тады на крыллях вольна-сакаліных

Поглядам арліным

Мераю прасцяг.

Дый люблю ж я ў полі на прыпол даліны

Сыпаць цвет малінны —

Новага жыцця!.. —


О, цябе я ўспомню, маладая вёска!..

Дзе ў вясновых ўсплёсках

Смутак утапіў,

Дзе з касою вострай, раніцаю роснай

На мурог пракосах

Хмель я шклянкай піў.


У блакітнай высі, цёмна-сінім моры

Пагасалі зоры,

Зоры ды міганні.

А ў ружовых далях, ой з-за лесу-

                                                             бору.

Растапіла сонца мклівасць сочна-раннем.


Фальклорныя матывы і «вясковасць» лірыкі Труса апявалі крытыкі, згадвалі ў водгуках на смерць і яшчэ шмат гадоў пасля яе. І ў гэтым насамрэч нельга адмовіць: пісалася і такое. Яшчэ б не пісацца! Хлопец вырас у вёсцы, дый сам час патрабаваў паступовасці. А яна была — бо ад вёскі і прыроды Трус перайшоў да тэмы кахання, напісаўшы дзяўчатам не адзін прыгожы верш. Ужо за адно гэта — за «індывідуалізм», «буржуазныя матывы», «упадніцтва» — ён мог бы скласці галаву, калі б дажыў да лютых 1930-х. Але гэта той самы выпадак, калі заўчасная смерць стала выратаваннем — і ад карнікаў, і ад даносчыкаў, і ад крытыкаў, якія ў 1920-я ўзносілі паэтаў да нябёсаў, а ў 1930-я закопвалі жыўцом.


Глядзіце таксама

Любоўная лірыка складае ладны корпус тэкстаў маладога творцы, якому ў рэальным жыцці з каханнем не надта шчасціла. Большую частку часу ён вымушаны быў працаваць, каб хоць неяк утрымліваць сябе і бацькоў, а яшчэ ж гэтае савецкае будаўніцтва, якое пастаянна патрабавала ўключанасці, дзейнасці, справы... І тым не менш, паспяваў Трус — і працаваць, і пісаць, і кахаць.


***

Даліны крыюцца туманам,

І поле ў ветразі завей…

Навошта сэрца я параніў

Чарнявым погладам вачэй?!


Навошта сэрца замарозіў

Вянком халодных тваіх рук?..

Цябе сустрэў я на дарозе,

Сустрэў, як родную сястру.


Не ведаў я, якія сцежкі

Нас так па-свойму развядуць.

Ты толькі ласкавай усмешкай

Мне падарыла краскі дум.


А іх жыццё імчала далей

На хвалях цёмных, як калісь…

І кветкі дзікія завялі,

Ў душы ўспамінам адцвілі!..


І толькі крыюцца туманам

Даліны ў ветразі завей…

Навошта сэрца я параніў

Чарнявым погладам вачэй?!


«Параненасць» — наогул часты стан лірычнага героя, якому і ў жыцці, і ў каханні мала перападала шчаслівых хвілін. Але былі і такія, і пра іх юнак пісаў неабачліва смела, як, можа быць, сабе дазволяць толькі познія савецкія паэты. Так са здзіўленнем чытач, перабіраючы паэтычную спадчыну Паўлюка Труса, адкрые для сябе лёгкую эратычнасць у яго тэкстах, дазволеную аўтарам аголенасць радкоў і пачуццяў, якія з рамантычна-ўзнёслых раптам становяцца вельмі зямнымі, прадметнымі, рэчыўнымі. І гэта не робіць верш горшым, не пазбаўляе яго юнацкай натхнёнасці, але вяртае нас у рэальнасць, у сапраўднасць, дзе каханне — гэта не толькі явар з калінаю, але яшчэ і нешта большае, пра што яшчэ трэба ўмець сказаць.


Я СПАТКАЎСЯ З ТАБОЙ…

У купальскую ноч, у зялёным бары —

У бары пад кудравымі соснамі,

Я спаткаўся з табой… Месяц долу дарыў

Пацалункі-дары

буйна-росныя.

Я спаткаўся з табой руту-мяту дарыць,

Руту-мяту дарыць зарунелую.

Сосны слёзы-расу асыпалі ў бары

Ой, на грудзі твае

сочна-белыя.


Сосны слёзы-расу асыпалі з галін

І крапілі твае вочы ясныя.

А ў далі небасхіл над прасцягам далін

Усміхаўся ўспамінамі

шчаснымі.


А ў далі небасхіл ў пазалоце тануў,

Сыпаў чары на дол, чары мятныя.

Я схіліўся к табе, ой, на грудзі вясны,

Ой, на грудзі вясны

не памятыя.


Я схіліўся бліжэй да гарачых грудзей,

Да грудзей з залатымі каралямі,

А ў далі небасхіл задумённа глядзеў,

Сыпаў іскры на дол

чырвань-хвалямі.


Акрылены паспяховасцю, Паўлюк Трус адзін за другім паспеў выдаць два зборнікі, перш чым лёс сышоў са звыклых рэек і пусціў жыццё юнака пад адхон. Пасля выхаду пастановы «Аб дзяржаўнай палітыцы ў літаратуры» партыйныя функцыянеры і крытыкі сур'ёзна ўзяліся за творцаў, і паступова знакамітае аб'яднанне «Маладняк» стала ператварацца ў агітпроп, што супярэчыла поглядам і прынцыпам многіх з яго ўдзельнікаў. Не выключэннем быў і Паўлюк Трус, які напісаў заяву на выхад з аб'яднання, але пад ціскам вымушаны быў адмовіцца ад яе, за што на ўсё сваё нядоўгае жыццё застаўся непажаданым сярод сяброў і аднадумцаў ва «Узвышшы», куды ўсёй душой імкнуўся, але не мог трапіць. 


Глядзіце таксама

Засмучаны сітуацыяй, вымушаны жыць па чужых правілах, ён станавіўся ўсё больш самотным, часта пазбягаў людзей і нават нешматлікіх сваіх сапраўдных сяброў — Кузьму Чорнага і Пятра Глебку. Памёр юнак таксама на самоце, у адной з мінскіх бальніц, куды прыйшоў пешшу са Ждановічаў. Прычынай смерці стаў брушны тыф. 

Хавалі паэта ўсім Мінскам і яго ваколіцамі, так што хаця б пасмяротна ён зазнаў народную любоў, бо за труною ішлі не толькі калегі па пяры і літаб'яднаннях, але і простыя людзі, якія любілі яго паэзію — таленавітага аўтара, тонкага лірыка, сына сваёй зямлі.


***

Плакалі ветры ў дуброве параненай,

Плакалі ў лузе шаўковым.

Помніш ты першае наша спатканне?

Плакалі ветры ў дуброве.


Вольна кацілася песня вясновая.

Ёй у грудзях было цесна!..

Смела, свабодна да светлага, новага

Вольна кацілася песня!


Плакалі ветры, ў дуброве галосячы,

Плакаў і бор смуглабровы.

Помніш ты наша спатканне увосень?

Плакалі ветры ў дуброве...


САНЕТ

Над кубкам возера глыбокім і шкляным,

У тонкай просіні між кросен багавіння,

Лілеі плакалі ў хвалях сініх, —

Ў прадонне цёмнае ўглядаліся яны.


І плынню кволаю навеяныя сны,

Як вобразы далёкіх успамінаў,

Узорам слаліся над сплеценаю цінай,

Дзе ўсплывалі водгукі вясны.


Так кветкі гінулі пад ветрамі у полі…

Ў праменнях сонца, ў квецені раздолля

Прыгожа-стройныя на волі расцвілі.


І воды чыстыя жыццёвых пераліваў

Змываюць цьмянае з грудзей зямлі,

Губляюць сцень на дне вякоў бурлівых.


ПАСЛЯ БУРЫ

Сціхлі грымоты сярдзітыя,

Сэрца не страшыць іх водгулле.

Дожджыкам буйным абмыты я

Смела вяслую ў прыволле.


Сонца з лазоравай высі

Поіць крамяныя гоні.

Вабіць: ідзі падзівіся! —

Што за раздолле сягоння.


Бор старажытны, зруйнованы,

Вырваны імпатам буры,

Песні складаюцца новыя

Тут па-над лесам панурым.


Тут, дзе раней бушавалі,

Посвісты буры віхрыстай,

Сёння бунтарскія хвалі

Поўняць мяне агнявіста.


Поўныя грудзі запалу,

Зірк абнімае бязмежжа,

Мы спарахнелае палім,

І быльняговыя межы.