Хто забіў Францішка Аляхновіча? Расследаванне Сяргея Дубаўца

3 сакавіка 1944 года, 80 гадоў таму, у Вільні ва ўласнай кватэры на вуліцы Ясінскага быў забіты беларускі драматург, пісьменнік, артыст, тэатральны рэжысёр, тэатразнаўца, рэдактар і выдавец, грамадскі дзяяч Францішак Аляхновіч. Хто ўчыніў злачынства і хто яго замовіў? Праўда пра гэта заставалася да апошняга часу загадкай, хоць дапушчэнняў выказвалася шмат, піша Сяргей Дубавец для «Радыё Свабода».

1883_alachnovic.jpg


Постаць першае велічыні

Францішак Аляхновіч пражыў вірлівае жыцьцё, поўнае падзей, эмоцыяў і абсалютных творчых узлётаў, пазачасавага плёну… І быў забыты. Аўтар двух дзясяткаў п’ес, грунтоўнага даследавання „Беларускі тэатр“ і таго самага еўрапейскага бестсэлеру «У капцюрох ГПУ», пра ўласны досвед сядзельца сталінскіх Салаўкоў, якія яшчэ ніхто не называў ГУЛАГам… Быў забыты, а дакладней, пасля вайны быў наглуха забаронены, засакрэчаны, схаваны ў таемныя архівы, як тады думалі, назаўсёды. Але ўсе падобныя забароны насамрэч часовыя, і Аляхновіча зноў пачалі друкаваць у 1990-я.

Глядзіце таксама

Уражвае энергетыка ягонага пісьма і ягонай асобы. Ён літаральна прадзіраўся праз сваю долю беларускага (што для многіх значыла — трэцеразраднага) творцы, выцягваючы і сябе, і тэатр, і ўсю нашу культуру на еўрапейскую сцэну, пераадольваючы правінцыялізм і аматарства. А ўлады — што расійскія, што польскія ў Заходняй Беларусі — гвалтам вярталі яго назад, дазваляючы ягонаму тэатру толькі аматарскі статус. І вось, пачынаючы з 1990-х, тытан стаў разгортвацца ва ўсю сваю веліч. Вярнуліся на сцэну ягоныя п’есы, публіку проста прыгаломшыла перавыданне ягоных «Капцюроў», на Росах у Вільні паўстаў яго кенатаф працы выдатнага скульптара Эдуарда Падбярэскага, з'явіліся кнігі пра Аляхновіча, тэлеперадачы і фільмы пра яго. І гэтую хвалю ўжо было не спыніць.

Аляхновіч імкліва заняў сваё месца ў першым шэрагу нацыянальнага пантэону. І з новай сілай загучала пытанне: хто забіў класыка?

Разгадка блізка

Адказ знайшоўся амаль што «на паверхні». Гэтую крыніцу падказаў мне даследчык з Беларусі, імя якога ў мэтах бяспекі я назваць не магу. Факт пададзены ў літоўскай савецкай кнізе, зборніку дакументаў і матэрыялаў «Літоўскі народ у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945)» (Lіetuvos lіaudіs Dіdžіajame Tėvynės kare (1941–1945). Vіlnіus, «Mіntіs», 1982)*. На старонцы 274 знаходзім дакумент пад нумарам 311, ён прыводзіцца ў перакладзе з рускай, бо арыгінал адпраўляўся ў Маскву:

01000000_0aff_0242_faf0_08dc39ea1348_w1597_n_r0_st_s.jpg
01000000_0aff_0242_5f06_08dc39ea133a_w1597_n_r0_st_s.avif

«Са зводкі ЛШПР (Літоўскага штабу партызанскага руху) № 7 (25) пра зьнішчэньне акупантаў і іх памагатых. 

15 сакавіка 1944 году партызаны паведамілі, што ў Вільні партызаны забілі адказнага рэдактара выдаванай немцамі на беларускай мове газеты «Беларускі голас», Ф. Аляхновіча». 

У зносцы ўдакладняецца: «Гэтую акцыю правяла дыверсійная тройка Віленскага гарадскога атраду на чале з Я. Сіманавічусам (Пятрайцісам)».

У Рудніцкай пушчы сустрэліся баявыя таварышы на базе падпольнага Паўднёвага абкаму Кампартыі Літвы. Сіманавічус першы злева, у белым плашчы.

У Рудніцкай пушчы сустрэліся баявыя таварышы на базе падпольнага Паўднёвага абкаму Кампартыі Літвы. Сіманавічус першы злева, у белым плашчы.

Партызаны атрымалі ўзнагароды. Стаіць другі злева Н. Карпіс, той самы, які паведаміў пра забойства Ф. Аляхновіча ў Маскву

Партызаны атрымалі ўзнагароды. Стаіць другі злева Н. Карпіс, той самы, які паведаміў пра забойства Ф. Аляхновіча ў Маскву

З выканаўцамі быццам усё зразумела, але яны маглі і не ведаць, каго ім загадалі забіць і за што яны яго забіваюць. І нам застаецца толькі дамаляваць усю карціну.

Хто замовіў забойства

Літоўскі савецкі партызанскі рух, як і беларускі, быў створаны і кіраваўся з Масквы. Узначальваў цэнтральны штаб усяго савецкага партызанскага руху першы сакратар ЦК КПБ Панцеляймон Панамарэнка, а літоўскім штабам кіраваў першы сакратар ЦК КПЛ Антанас Снечкус. Зразумела, што як агульныя, так і лакальныя задачы яны вырашалі разам. Больш за тое, адно з двух найбуйнейшых фармаванняў літоўскіх партызанаў размяшчалася ў Рудніцкай пушчы, на паўднёвы захад ад Вільні. На месцы ім кіраваў падпольны Паўднёвы абкам КПЛ. Рудніцкая пушча перацякала ў Налібоцкую, і таму ў партызанскім асяродку ніякіх рэгіянальных ці тактычных або нацыянальных падзелаў не было.

На здымку сядзіць у цэнтры П. Панамарэнка, першы справа — А. Снечкус. Нарада ЦШПР у Маскве

На здымку сядзіць у цэнтры П. Панамарэнка, першы справа — А. Снечкус. Нарада ЦШПР у Маскве

Адным парадкам ішло лясное жыццё, учыняліся дыверсіі, здабываўся харч і слаліся справаздачы на «большую землю», у Маскву. Таксама адным парадкам знішчаліся нацыянальныя школы, што ўзніклі пад нямецкай акупацыяй, грамадскія арганізацыі і ўсё іншае, што было пад корань высечана за саветамі, а цяпер ажыло.

Дзіўныя мэтамарфозы здараюцца ў гісторыі. Вілянчук ад нараджэння, Францішак Аляхновіч быў забіты ў сваім родным горадзе як «памагаты акупантаў», а сёння ў Вільні, дзе афіцыйна прызнаная савецкая акупацыя Літвы, памагатымі акупантаў лічацца тыя, хто забіў беларускага драматурга. І гэта цалкам лагічна з гледзішча Літвы, літоўскае нацыі і літоўскае тоеснасці, пра захаванне якіх не дбалі ні немцы, ні саветы. Адказнасць за сябе і за сваё — мову, культуру, гістарычную памяць, будучыню дзяцей Літвы — неслі самі літоўцы ў самых неспрыяльных умовах, пад скрыжаваным агнём армій чужых дзяржаваў, якія іх прымалі за «памагатых акупантаў», што з аднаго боку, што з другога. А яны, між тым, дбалі адно пра выжыванне на ўласнай зямлі.

Глядзіце таксама

Аляхновіч у Вільні быў адным са стваральнікаў Беларускага нацыянальнага камітэту, які хадайнічаў перад немцамі пра вызваленне з турмаў невінаватых людзей. Вызваляць удавалася, і гэтай справе адводзіўся асноўны час. Зоя Каўшанка, юрыстка і каляжанка драматурга ў БНК, успамінала пра тое, чым яшчэ яны займаліся і што ў трактоўцы забойцаў было «дапамогай акупантам»:

«Спрадвеку Вільня была асяродкам беларускага нацыянальнага руху, і цяпер, калі яна апынулася на тэрыторыі генэральнага камісарыяту Літвы ці, інакш кажучы, была далучаная да Літвы, нехта мусіў заапекавацца беларускай спадчынай, прыдбанай мінулымі пакаленьнямі. Гэта і ўзяў на сябе БНК. Найбуйнейшымі нацыянальнымі аб'ектамі былі беларуская гімназія й беларускі музэй. Яны захаваліся, і праца ў іх ішла нармальна.

Зь вялікімі высілкамі БНК дамогся паўгадзіннае радыёперадачы на беларускай мове. Гэта былі першыя беларускія перадачы зь Віленскае радыёстанцыі. На жаль, трывалі яны нядоўга. Аднойчы, калі мы з Аляхновічам прыйшлі чытаць перадачу, нас не пусьцілі. У акруговым камісарыяце нам растлумачылі: літоўцы ня хочуць, каб на Віленскім радыё была беларуская перадача, а паколькі Вільня належыць да літоўскай акругі, немцы ня хочуць зь імі спрачацца. Выглядала так, што літоўцы баяліся канкурэнцыі беларускага элемэнту ў Вільні. Другім дасягненьнем была газэта «Беларускі голас». Згодна з умовай, палова газэтнае плошчы мелася йсьці пад матэрыял, які даваў аддзел прапаганды, а палову газэта давала свайго, які, безумоўна, праходзіў цэнзуру. Фактычна аддзел прапаганды даваў трэцюю або чацьвертую частку нумару, пераважна паведамленьні з фронту. Рэшту рэдакцыя запаўняла сваімі тэкстамі культурна-нацыянальнага зьместу.

Камітэт ладзіў таксама канцэрты й лекцыі. Гэта былі, прыкладам, юбілейны канцэрт на 25-я ўгодкі гімназіі, выстава абразоў П. Сергіевіча, канцэрт М. Забэйды-Суміцкага. Нашыя культурныя справы немцаў мала цікавілі».(«Наша Ніва», № 4, 1991)

Глядзіце таксама

Затое востра цікавілі беларускія культурныя справы цэнтральны штаб партызанскага руху і асабіста яго начальніка Панцеляймона Панамарэнку.

Яшчэ ў 1938-м, заступіўшы на пасаду кіраўніка БССР, гэты краснадарскі казак з галавой узяўся вынішчаць усё беларускае, якое для яго было — «нацыянал-фашысцкае». Толькі, у адрозненне ад Лукашэнкі, каб абразіць беларушчыну, ён ужываў перакрыўленае беларускае слова «щирые», а не «свядомыя».

Гэта Панамарэнка прасіў у Сталіна дазволу арыштаваць Купалу і Коласа, а ў якасьці чальца «тройкі» НКВД вынес 4650 расстрэльных прысудаў. Здавалася б, зачысціў «щирых» дазвання. А тут пачалася вайна, і тыя зноў, дзе ні глянь, прабіваюцца як трава праз асфальт. Але ж і ён на кані, хоць і ў Маскве, але з цэлым сваім партызанскім рухам «на местах». У Мінску савецкія партызаны проста ў рэдакцыі «Беларускай газеты» забіваюць яе рэдактара Уладзіслава Казлоўскага. У Вільні, не прайшло і паўгода, савецкія партызаны забіваюць рэдактара «Беларускага голасу» Францішка Аляхновіча.

Сюжэты падобныя, замоўца той самы і выканаўцы з аднаго фармавання. Хіба што постаці ахвяраў не параўнальныя.

На момант гібелі Францішак Аляхновіч заставаўся на ўсю Беларусь найбуйнейшай фігурай сярод «щирых». Гэта разумеў Панамарэнка, разумелі і самі беларусы. Пра пахаванне, якое яны зладзілі Францішку Аляхновічу ў Вільні, відавочцы пакінулі нямала яркіх успамінаў. Я вазьму з іх толькі адно слова: грандыёзнае.

*Усе згаданыя ў тэксце кнігі і цытаты даступныя ў сеціве.