Як Агінскі спрабаваў Вялікае Княства Літоўскае адрадзіць

25 верасня 1765 года на гэты свет прыйшоў чалавек без перабольшання таленавіты і адораны ва ўсім. Міхал Клеафас Агінскі. Калі мы чуем гэта імя, то адразу атаясамліваем яго са знакамітым паланезам. Але Агінскі быў найперш палітыкам, які шчыра намагаўся адрадзіць Вялікае Княства Літоўскае.

00_vokladka_34.jpg

У 1795 годзе ў выніку складаных палітычных камбінацый з геапалітычнай карты свету знікае Рэч Паспалітая Абодвух Народаў. Яе эліты адразу пачынаюць шукаць спробы адрадзіць сваю родную дзяржаву. Крокі прымаюцца розныя.

Адны шукалі апекі пры дварах еўрапейскіх манархаў і ўрадаў, другія ўскладалі спадзеў на сумесную вайну з Турцыяй супраць Расіі і ўнутранае паўстанне… З першых гадоў ХІХ стагоддзя літвіны і палякі, і тыя, што былі на выгнанні, і тыя, што заставаліся на радзіме, бачылі галоўным сваім збаўцам французскага імператара Напалеона Банапарта. Менавіта з яго асобай і яго Вялікай Арміяй звязвалася надзея на адраджэнне Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага. 

Літва і Русь

Літва і Русь

Вось толькі не ўсе даверыліся амбіцыйнаму карсіканцу. Сярод эліты былі нешматлікія шляхціцы, якія ці то расчараваліся ў Напалеоне, ці то не давяралі яму ад пачатку і шукалі іншыя шляхі адраджэння роднай краіны. Самым яскравым палітыкам гэтай нешматлікай і незразумелай для сучаснікаў групоўкі быў Міхал Клеафас Агінскі.

Ад дэпутата да выгнанца: палітычная кар’ера Агінскага

Канешне, клішэ кампазітара моцна замацавалася за Агінскім. Але ж гэта было толькі яго хобі, прыемнае баўленне часу. Паланез, які ірве душу і кранае да глыбінь, будзе і надалей непарыўна атаясамлівацца з яго аўтарам. Аднак Міхал Агінскі быў найперш палітыкам і дыпламатам, таленавітым і вельмі адукаваным чалавекам. Пра гэта кажа яго палітычная кар’ера, якая сапраўды ўражвае, асабліва па сучасных мерках.

У 20 год Міхал быў абраны паслом на Сойм, у 25 год ён ужо надзвычайны пасол у Галандыі і дыпламат у Лондане, а ў 28 год атрымлівае пасаду вялікага падскарбія літоўскага. А гэта — аналаг сучаснага міністра фінансаў. А потым паўстанне на чале з Тадэвушам Касцюшкам, дзе падскарбій бярэцца за шаблю. Пасля паразы паўстання разам з іншымі інсургентамі 30-гадовы Агінскі пакідае Бацькаўшчыну, беспаспяхова бадзяючыся па розных краінах.

Прысяга расійскаму імператару: няўжо здрада?

Стан эмігранта Агінскага змяніў чарговы палацавы пераварот у Расійскай імперыі, пасля якога на прастол узышоў Аляксандр І.

Аляксандр І

Аляксандр І

У 1801 годзе Міхал Клеафас вяртаецца і прысягае новаму расійскаму імператару, якія аб’явіў амністыю і вярнуў маёнткі ўсім былым паўстанцам, якія ваявалі пад штандарамі генерала Касцюшкі.

Не будзем спяшацца з ярлыкамі і абвінавачваць Агінскага ў здрадзе. Так, вярнуўся, так, прысягнуў і атрымаў пасаду сенатара Расійскай імперыі, а таксама чын тайнага саветніка… Але ці здрада гэта? Давайце разбірацца.

Агінскі быў адным з нямногіх шляхціцаў, хто не даверыўся Напалеону, хто не бачыў у ім вызваліцеля і не меў ілюзій аб яго дэкларатыўных намерах адрадзіць Вялікае Княства Літоўскае. Ён бачыў у Банапарце толькі яго імперскія амбіцыі, у якія ніяк не ўпісвалася адроджаная дзяржава літвінаў і палякаў. Як аказалася, Міхал Клеафас меў рацыю, але гэта будзе зразумелым праз дзесяцігоддзі. Ён робіць стаўку на расійскага імператара, які падаецца яму больш ліберальным і адкрытым, чым ваяўнічы француз. 

Напалеон Банапарт

Напалеон Банапарт

Агінскі пачынае дзейнічаць: ён імкнецца адрадзіць Вялікае Княства Літоўскае іншым шляхам.

Першы крок — скласці план

І вось ужо ў кастрычніку 1811 года Міхал Клеафас перадае імператару Аляксандру І ліст з праектам загаду, які сёння больш вядомы ў гісторыі пад назвай «План Агінскага». 

Гэты дакумент — бачанне Агінскім таго, як мусіць быць уладкавана жыццё на землях, якія яшчэ два дзесяцігоддзі таму з’яўляліся суверэннай дзяржавай. І бачанне гэта было досыць смелае, насычанае ідэямі адасаблення і суверэнітэту. План сам невялікі, тэзісы акрэслены досыць лаканічна — усяго 11 невялікіх артыкулаў, але імі Агінскі ахапіў асноўныя сферы ўладкавання жыцця. У плане акрэсліваецца прапанова аб тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, функцыянаванні адміністрацыйнага апарата, аб законах і судах.

Міхал Клеафас Агінскі

Міхал Клеафас Агінскі

Рэвізія Люблінскай уніі 

Ужо першы артыкул плана Агінскага, прысвечаны тэрыторыі, можна назваць дзёрзкім. У ім акрэсліваюцца землі, якія прапаноўваюцца ўключыць у склад літоўскай правінцыі. 

Акрамя Гродзенскай, Віленскай, Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губерняў, Міхал Клеафас прапаноўвае лічыць часткай Вялікага Княства Літоўскага губерніі Кіеўскую, Падольскую і Валынскую, а таксама Беластоцкую і Тарнопальскую акругу. 

Але ж гэтыя землі былі часткай Кароны Польскай! 1569 год, Люблінская унія. Перад яе заключэннем польская шляхта дабілася таго, каб Жыгімонт Аўгуст выдаў указ аб далучэнні да Кароны Падляшша, Валыні, Падолля і Кіеўшчыны. Сваім планам Агінскі хацеў усталяваць гістарычную справядлівасць, да якой імкнулася літвінская шляхта некалькі стагоддзяў, і адрадзіць межы дзяржавы далюблінскіх часоў.

Хто павінен кіраваць?

Значная частка артыкулаў-прапаноў датычыцца адміністрацыйнага ўладкавання княства. Агінскі прапаноўваў даручыць кіраванне Вялікім Княствам Літоўскім урадніку з тытулам імператарскага намесніка і ўтрымліваць яго за дзяржаўны кошт, а таксама стварыць пры імператары літоўскую канцылярыю на чале з статс-сакратаром. Канцылярыя мусіла непасрэдна займацца кіраваннем спраў княства. 

У сваю чаргу ўнутранае кіраванне меркавалася даручыць Адміністрацыйнай радзе пад апекай імператарскага намесніка, у якую б уваходзілі розныя дэпартаменты. Пры гэтым усе сябры рады назначаліся непасрэдна расійскім самадзержцам. 

Пакуль карціна досыць сумная, план мала чым адрозніваецца ад звычайнай акупацыі.

Але ж кемлівы Агінскі прадугледзеў лаз. Быў у гэтай схеме адзін істотны момант, вынесены ў асобны артыкул. Усе пасады ў дзяржаўным кіраванні маглі б займаць толькі асобы, народжаныя ў Вялікім Княстве Літоўскім, а таксама тыя, хто меў тут уласнасць. Так ствараўся цалкам мясцовы апарат кіравання, нягледзячы на адсутнасць выбарнасці ўраднікаў і іх прызначэнне імператарам.

Закон — толькі Статут!


Статут ВКЛ 1588 года

Статут ВКЛ 1588 года

Важны пункт плана — які закон будзе дзейнічаць на землях Вялікага Княства Літоўскага? Агінскі дае адназначны адказ: літоўскі Статут назаўсёды застаецца грамадзянскім заканадаўствам для княства. Той самы Статут, прыняты ў 1588 годзе, які галоўным чынам рыхтавалі Леў Сапега і Астафей Валовіч.  

Таксама ў прапанове адзначаецца, што апошняй інстанцыяй для вырашэння ўсіх грамадзянскіх і крымінальных спраў павінен быць вярхоўны суд у Вільні. Менавіта там, не ў Пецярбургу, а ў адміністрацыйным цэнтры Вялікага Княства. Але пры гэтым права прымянення смяротнага пакарання і памілавання заставалася за самім імператарам.

Не абміналася ў праекце Агінскага і моўнае пытанне. У XIX стагоддзі звыклага нам тэрміну «дзяржаўная мова» яшчэ не існавала, таму ў артыкуле плана згадваецца мова дзяржаўнага справаводства. Паводле Агінскага, такой мовай для Вялікага Княства Літоўскага прапаноўвалася… польская. Менавіта польская ў 1697 годзе была прынята мовай дзяржаўнага справаводства ў Вялікім Княстве Літоўскім, замяніўшы старабеларускую (гэтак званую «рускую») і трывала замацавалася ў колах эліты як асноўная мова дзяржаўных камунікацый.

А яшчэ па-за межамі плана Агінскі імператару Аляксандру І прапаноўваў стварыць асобную літоўскую армію. Але распрацоўку плана арганізацыі войска ён меркаваў перадаць больш дасведчаным у вайсковых справах асобам.

Так выглядаў план Агінскага па далейшым уладкаванні жыцця на землях Вялікага Княства Літоўскага.

План — ёсць, а рэалізацыя?


Міхал Клеафас Агінскі

Міхал Клеафас Агінскі

План смелы, амбіцыйны. Але ж план Агінскага застаўся толькі планам. Чаму так? Пытанне складанае, і адказ дакладны даць тут немагчыма. Ёсць шмат поглядаў на тое, чаму Аляксандр І замарудзіў з выкананнем плана. 

Для рэалізацыі плана склаўся неспрыяльны збег абставін. Ён быў распрацаваны ўвосень 1811 года, а ўжо ўлетку наступнага года пачалася вайна з Напалеонам. Баявыя дзеянні, спроба рэваншу Банапарта, Венскі кангрэс з пасляваенным перадзелам Еўропы… А потым ужо было не да таго. Натуральна, што плану Агінскага супрацьстаялі іншыя дарадцы імператара, якія вялі сваю палітычную гульню. У ёй не было месца адроджанаму Вялікаму Княству Літоўскаму з вялікімі самастойнымі паўнамоцтвамі.

Не меншую ролю ў тармажэнні на шляху да рэалізацыі плана адыгрывала і асоба імператара. Па ўспамінах сучаснікаў, у палітычным жыцці Аляксандру І было ўласціва крывадушша. Ён абяцаў Агінскаму прыняць план, дэманстраваў клопат аб Вялікім Княстве Літоўскім. Але толькі на словах. Да спраў так і не дайшло. Аляксандр І завяраў Агінскага ў сваіх сяброўскіх намерах да народу княства, дэклараваў прыхільнае стаўленне да памкненняў шляхты будаваць сваю дзяржаву пад апекай Расіі… Але неўзабаве ў 1820-я, яшчэ пры цараванні Аляксандра І, выбухне справа філаматаў. Па Віленскім універсітэце — культурным і асветніцкім цэнтры Вялікага Княства Літоўскага, пракоціцца хваля рэпрэсій.  

Агінскі кідае палітыку


Міхал Клеафас Агінскі

Міхал Клеафас Агінскі

Сам Міхал Клеафас, нібы сляпы, давяраў у справе адраджэння Вялікага Княства Літоўскага расійскаму самадзержцу. Ён на працягу ўсёй кампаніі 1812 года і наступных падзей не пакідаў спадзеву рэалізаваць свой план, імкнуўся да імператарскай аўдыенцыі, каб зноў і зноў весці гэту справу. 

Апошнія яго спробы былі ўзімку 1815 года. Больш да гэтай справы ён не вяртаўся. У мемуарах 50-гадовы Агінскі на гэты конт занатаваў: «Мой узрост і хваробы прымушаюць мяне адысці ад спраў, каб знайсці ў самоце радасць адпачынку і супакою ад бурлівага жыцця».

Агінскі вяртаецца ў Залессе, дзе застаецца да 1822 года. А потым досыць раптоўна без сям’і пакідае радзіму назаўсёды і выязджае ў Парыж, а пазней — у Італію. Яго галоўнай справай становіцца літаратурная і музычна-рэдактарская дзейнасць. 

Залессе Агінскага

Залессе Агінскага

Памірае Агінскі ў Фларэнцыі ў 1833 годзе.

***

Агінскі шчыра верыў, што можна адрадзіць суверэнітэт Вялікага Княства Літоўскага. Можна меркаваць, што яго план — гэта толькі крок да вяртання поўнай незалежнасці. Свае законы, свая армія, свае чыноўнікі…

Хай гэта і было б спачатку пад уладай Расійскай імперыі, у зменлівым свеце гэта магло быць часова (імперыі заставалася жыць менш за стагоддзе, а для стужкі часу — гэта драбяза!) Сапраўды невядома, як бы склаўся лёс нашых зямель, калі б план быў рэалізаваны. Пэўна, Вялікае Княства Літоўскае «ад мора да мора», якім яго запланаваў Агінскі, пайшло б шляхам аўтаномнай Фінляндыі ў складзе імперыі…

Але ж тут ужо зашмат умоўнасцей, якіх гісторыя не прымае.

Магіла Міхала Клеафаса

Магіла Міхала Клеафаса