Адам Гурыновіч: Перш душылі паны, што шляхтай зваліся, цяпер «сукіны сыны» за нас узяліся

У дзень народзінаў паэта-дэмакрата, якому было наканавана пражыць толькі 25 гадоў, узгадваем яго трапныя радкі пра долю беларусаў. 

Адам Гурыновіч

Адам Гурыновіч

Зямны шлях будучага паэта пачаўся 25 студзеня 1869 года ў радавітай шляхецкай сям’і на Мядзельшчыне

Адам Гурыновіч паходзіў са шляхецкага роду татарскага паходжання герба «Праўдзіц», вядомага з XV—XVI стст.

Бацькі, Калікст Іасафатавіч і Элеанора з Сяняўскіх (з гетманскага роду), мелі некалькі дробных фальваркаў, паведамляе энцыклапедычны даведнік «Мысліцелі і асветнікі Беларусі».

Шляхетскае паходжанне, аднак, не перашкодзіла маладому паэту выступаць супраць «паноў»:

Перш душылі паны,

Што шляхтай зваліся,

Цяпер «сукіны сыны»

За нас узяліся.

Ані той, ані сёй

Нічога не далі,

Нашу ж працу у свой

Кішэнь пакавалі.

У 1879—1887 вучыўся ў Віленскім рэальным вучылішчы

Афіцыйныя поспехі яго ў час вучобы ў былі сярэднія, але ўжо тады ён пачаў цікавіцца беларускім фальклорам, пытаннямі грамадскага жыцця, рабіць літаратурныя спробы.

У 1887 годзе паступіў у Пецярбургскі тэхналагічны інстытут – «магутны агмень вальнадумства»

«Пасьля Віленскай рэальнай вучэльні ён атрымаў студэнцкую кніжку Санкт-Пецярбурскага тэхналягічнага інстытуту, які ад сярэдзіны XIX стагодзьдзя быў магутным агменем вальнадумства.

Там вучыўся, дарэчы, беларус Ігнат Грынявіцкі, які выканаў сьмяротны прысуд, абвешчаны «Народнай воляй» імпэратару Аляксандру II», — пісаў гісторык Уладзімер Арлоў

Глядзіце таксама

У студэнцкія гады шмат займаўся літаратурай, напісаў свае найлепшыя творы

Пра палымянае сэрца студэнта, яго прагу і гатоўнасць да змагання сведчаць наступныя радкі. Яны ж нібыта і прадраклі ягоную трагічную будучыню.

Ці вые вецер, ці бура грае

І ломіць голле пакорных дрэў,

Ён горда ў неба сябе ўзнімае,

Нібы гаворыць: я кароль дрэў…

Хутчэй загіне ў змаганні волат,

Чым дасць стыхіі верх над сабой,

Такі асілак не схіліць голаў,

Ён толькі мёртвы пакіне бой.

Лічыў, што літаратура павінна «будзіць у сэрцы думку аб лепшай долі»

У паэзіі Адама Гурыновіча называюць паслядоўнікам Францішка Багушэвіча (Мацей Бурачок), якому паэт прысвяціў кранальныя словы прызнання, вядомыя многім беларусам яшчэ са школы:

Дзякyй тaбe, бpaцe, Бypaчoк Maцeю,

3a тoe, штo ў cэpцы збyдзiў ты нaдзeю,

Штo мiж бpaтoў нaшыx знaxoдзяццa людзi

3 кaxaючым cэpцaм i бaляшчaй гpyдзяй.

Дзякyй тaбe, бpaцe, i зa тыя cлoвы,

Штo ўcпoмнiлi звyкi нaшaй poднaй мoвы.

Бяpы, бpaцe, дyдкy, нaлaдзь i жaлeйкy,

Hяxaй пecнь cмyтнaя iдзe ў кaлeйкy

I бyдзiць y cэpцaў мыcль aб лeпшaй дoлi,

Якoй мы нe знaлi дaгэтyль нiкoлi. 

Глядзіце таксама

На светаразуменне Адама Гурыновіча моцна паўплывалі ідэі пецярбурскай групы «Гоман», што складалася са студэнтаў-беларусаў

«Яны выдавалі на гектографе аднайменны часопіс, які заяўляў пра існаваньне беларускай нацыі, што пасьля краху Расейскай імпэрыі мусіць атрымаць самастойнасьць. Але гэтага краху яшчэ нішто не прадвяшчала», — пісаў Уладзімер Арлоў.

...Бo xoць вoлю нaм дaў

− Poзyмy нi кpoшкi;

Icцi жыць пpыкaзaў,

He вiдзя дapoжкi.

Xaця cкpoзь нacтaўляў

Byчылiшч, дзe вёcкa,

"Бyкi-aз" − нaкaзaў

Haвyчaць бяpoзкaй.

A paднoгa cлaўцa

Hixтo i нe чye,

Toлькi тaк мaлaйцa

Caўciм ён caпcye,

Ды нaвyчыць paбят

Лaяццa пa-pycкy:

"Cyкин cын, я тeбя

3acaжy в кyтyзкy!"

"Cyкин cын" цi "psia mać"

Aбoe paбoe,

Цi ж нe мaюць нaм дaць

Штo-кoльвeк дpyгoe?

Узначаліў антыўрадавую арганізацыю – «Гурток моладзі польска-літоўска-беларускай і маларускай»

Энцыклапедычны даведнік «Мысліцелі і асветнікі Беларусі» паведамляе наступнае.

Гурыновіч напружана працаваў над пытаннямі грамадскага жыцця, вывучаў перадавую філасофскую літаратуру, у т.л. марксісцкую.

Ён прымаў актыўны ўдзел у рэвалюцыйным руху, у студэнцкім «Гуртку моладзі польска-літоўска-беларускай і маларускай», які ўтварыўся ў 1889 годзе і хутка эвалюцыяніраваў ад зямляцкай арганізацыі культурна-асветнага характару ў бок падпольнай антыўрадавай арганізацыі, цесна звязанай з іншымі рэвалюцыйнымі арганізацыямі Пецярбурга, сярод якіх былі і групы першых расійскіх марксістаў (у іх складзе блізкія сваякі Ф. Багушэвіча муж і жонка Г. і Ю. Радзевічы).

Як адзін з кіраўнікоў гуртка ён у лісце да сяброўкі С. Пяткевіч у Цюрых (1892) прасіў арганізаваць дастаўку для гуртка вялікай партыі рэвалюцыйнай літаратуры на беларускай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах, прац Маркса, Энгельса, Пляханава, Ласаля, Лібкнехта. Пісьмо было перахоплена паліцыяй, якая пачала сачыць за членамі гуртка.

У 1893 годзе Гурыновіч быў арыштаваны ў сваім доме ў Вільні

Пры вобыску знайшлі нямала забароненай літаратуры, у тым ліку нататкі, звязаныя з паўстаннем 1863 года.

Глядзіце таксама

Уладзімер Арлоў піша:

«Усемагутны корпус жандараў мэтадычна вынішчаў любыя парасткі дэмакратычных ідэяў. У 1893-м Адам Гурыновіч – кіраўнік нелегальнага «Гуртка моладзі польска-літоўскай, беларускай і маларускай» мусіў памяняць студэнцкія аўдыторыі на вусьцішныя казэматы Петрапаўлаўскай фартэцы. Выйсьці адтуль і вярнуцца пад нагляд паліцыі ў бацькоўскі фальварак паблізу Смаргоні ўдалося толькі з прычыны невылечнай хваробы.

Часу на жыцьцё і творчасьць ужо не заставалася. У студзені 1894 году паэт, яшчэ пасьпеўшы адзначыць 25-ты дзень нараджэньня, памёр ад чорнай воспы.

Ён так і ня ўбачыў сваіх твораў у друку. Амаль праз трыццаць гадоў вершы Адама Гурыновіча ўпершыню апублікуе газэта “Беларускі звон”. Уступны артыкул напіша Браніслаў Тарашкевіч».

Адам Мальдзіс лічыў, што «постаць паэта і рэвалюцыянера Адама Гурыновіча — адна з самых трагічных у гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя»

Вечнамалады паэт надзвычай тонка адчуваў саму беларускую душу, яе трагедыю:

Штo зa звyк ды тaк гpoмкa paздaўcя

Пa лyгax, пa пaляx i ляcax,

Bыcaкo aж пaд нeбa пaдняўcя

I ca cтoгнaм пpaпaў ў aблaкax.

Moжa, вeцep y лece тaк выe

Цi cтapaя бяpoзa cкpыпiць?

Цi caвa − няxaй Бoг тaгo кpыe,

− Ha пaгiбeль y лece кpычыць?

Moжa, мaцi нaд тpyнaй гaлociць,

Дзe cxaвaны мiлeнькi cынoк?

Moжa, лacкi y бoгa тaм пpociць

Бeднa дзeўкa, згyбiўшы вянoк?

O! нe тo! Гэты cтoгн, быць нe мoжa,

Kaб з гpyдзi выxaдзiў ён aднoй,

To yвecь нaш нapoд гэтaк cтoгнe

Haд няшчacнaю дoляй cвaёй.

Ёcць i pyкi, i шчыpaй axвoты

Haм дa пpaцы нe бpaклa нiкoлi,

Aлe нeдзe знaйcцi нaм paбoты...

Ox! нe бyдзe нaм xлeбa нi coлi.

Maл нaдзeл нaм aд дзeдaў acтaўcя,

Пaдзялiлi cыны i ягo,

A цяпep, глянь, як вyзeнeк cтaўcя,

Двa шaгi тyт yшыp ycягo.

Але акрамя разумення існай драмы беларускага народа, Адам Гурыновіч надыктаваў нам і рэцэпт шчасця:

Няхай хлопцы ўсе

Збіраюццы кучай,

У такім хаўрусе

Станемся мы тучай,

Што дожджыку дасць --

У нашай злой долі

Дух падыме ў нас,

Як рунь у тым полі.

А з той тучы, як гром

Сярод летняй ночы,

Загручыць ўсім паном

Загуба ў вочы!